Επικοινωνία

TrustMate S.A.

Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław

NIP: 8971854393

REGON: 369980751

KRS: 0000737597

Περιφερειακό Δικαστήριο για το VI Εμπορικό Τμήμα Wrocław-Fabryczna του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο μετοχών 2.768.000 PLN (πληρωμένο εξ' ολοκλήρου)

E-mail:

Τηλέφωνο: +48 600 080 777